תחומי התמחות > תאגידים וחברות

סוג התאגיד הנפוץ והמוכר ביותר הוא חברה, המוכרת כאישיות משפטית מכוח חוק החברות. אך, ישנן צורות התאגדות נוספות הנפוצות בשוק המסחרי: עמותות, מלכ"רים, אגודות שיתופיות, שותפויות, ועוד.

ישנן צורות התאגדות המותנות ברישום כתנאי לקיומן לדוגמא: חברות ואגודות שיתופיות, וישנן צורות התאגדות שאין הרישום מקנה להם תוקף לדוגמא: שותפויות.

חוק החברות קובע כי חברה הינה ישות משפטית נפרדת. המטרה העיקרית בהפרדת החברה מזהות בעליה הינה לצורך עידוד יזמות עסקית ולעודד נטילת סיכונים כלכליים כאמצעי לפיתוח הכלכלה. בחברה, אין מגבלה על מספר מייסדיה או בעלי המניות המחזיקים בחברה והחבות המיסוית והמשפטית של החברה נפרדת מחבויות בעלי המניות שלה. לעומת זאת, בשותפות, למרות שאין חובת רישום כתנאי לתוקפה, מספר השותפים מוגבלת ל- 20, ואחריות המיסויית והמשפטית של השותפות ושותפיה, הינה ביחד ולחוד.

 

במה מטפל עו"ד חברות או עו"ד תאגידים?

עו"ד חברות או עו"ד תאגידים, מטפל לרוב בכל היבטי התאגיד הכוללים, בין היתר:

  1. הקמה ורישום של התאגיד כולל הכנת מסמכי הרישום לדוגמא: תצהירים, תקנונים וכד'.
  2. הסכמי מייסדים או הסכמי שותפים – קביעת החובות והזכויות של כל בעל מניות או שותף, החל מזכויות ההצבעה, ייצוג במועצת המנהלים, קריטריונים לקבלת החלטות, אחריות מקצועית (אם בכלל), חובת הזרמת כספים, הזכות לקבלת דיווחים, אחריות משפטית, תנאים ליציאה מן השותפות או תנאים למכירת המניות וכד'.  
  3. הסכמי השקעה בחברה/בשותפות.
  4. הסכמים מסחריים לדוגמא: הסכמי שיווק והפצה, הסכמי פיתוח, שיתופי פעולה מסחריים, הסכמי מכר ועוד.
  5. תביעות משפטיות בשם החברה או השותפות או נגד מי מהם.
  6. חיסול/פירוק החברה או השותפות, לפי העניין.

ועוד.

 להכרת עורכי הדין בתחום תאגידים וחברות, לחצו כאן

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף מעו"ד חברות או עו"ד תאגידים לחצו כאן

** האמור לעיל אינו מהווה מידע מקיף או שלם לגבי איזה מהתחומים הנזכרים לעיל, אלא תיאור חלקי בלבד. אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי כלשהו או תחליף להיוועצות עם עורך דין לשם קבלת מידע מקיף ומדויק לגבי כל אחד מן התחומים המנויים לעיל ו/או לצורך פתרון בעיות או סוגיות משפטיות.