תחומי התמחות > שילוח בינלאומי

מהו שילוח בינלאומי?

שילוח בינלאומי עוסק בהובלת סחורות או טובין בין מדינות שונות בעולם. ההובלה יכולה להיעשות במסגרת הובלה אווירית, ימית או יבשתית.

הובלה בינלאומית של סחורות או טובין, מחייבת מערכת חוזית בין הגורמים השונים המעורבים בעסקה: המוכר והקונה, הסכם עם המוביל, עם חברת הביטוח ולרוב גם עם גורמים מתאמים (כגון משלחים), עמילי מכס ועוד.

הסחר הבינלאומי יוצר קשיים הנובעים מהיות הצדדים במדינות שונות, מהבדלי תרבות, מנהגים ושפה, הבדלי שיטות משפט, הבדלי מטבע, בעיות אמון, מהצורך בהסתייעות בצדדים שלישיים בביצוע עסקה ספציפית, העדר מפגש של הצדדים לעסקה ועוד.

איך מתגברים על הקשיים והפערים המצוינים לעיל?

להלן מספר דוגמאות למנגנונים שפותחו על-מנת להתגבר על הקשיים בסחר הבינלאומי והמשמשים חברות וסוחרים בעולם כולו:

  • פערי שפות ומנהגים - מתגברים על-ידי שימוש במונחי מסחר אחידים כגון ה- Incoterms (International Commercial Terms) שפותחו על-ידי לשכת המסחר הבינלאומי. מונחי המסחר הללו יוצרים שפת מסחר אחידה והגדרות ברורות של תנאי הסחר, חלוקת האחריות וההוצאות בין הצדדים בכל עסקה;
  • העדר מפגש בין הצדדים - מתגברים על-ידי השימוש בשטרי מטען;
  • הבדלי שיטות משפט – הוחלו אמנות שונות על ההובלה הימית והיבשתית המחילות מערכת כללים אחידה על המדינות החברות באמנות אלה והמחייבות אותן. האמנות המוכרות הינן אמנת האג-ויסבי החלה על הובלה ימית ואמנות ורשה ומונטריאול החלות על הובלה אווירית;
  • בעיות תשלום והבדלי מטבע – מתגברים על-ידי שימוש במטבעות בינלאומיים כגון יורו או דולר וכן במנגנוני תשלום כגון אשראי דוקומנטרי;
  • יישוב סכסוכים – הצדדים מתדיינים לפי כללי בוררות בינלאומיים כדוגמת ICC או UNCITRAL.
  • ·        אמנה (אשר את הוראותיה מאמצות לחוקיה המדינות החברות באמנה זו). לדוגמא, אמנות וינה ומונטריאול החלות על מטוסים ואמצעי הובלה אווירית.

מקובל להיעזר בחברות שילוח (משלחים) כדי לטפל בכל הלוגיסטיקה הכרוכה בשילוח סחורות או טובין בין מדינות. היקף האחריות של המשלחים בקשר עם הובלה מסוימת תקבע על פי ההסכמות החוזיות איתם.

להכרת עורכי הדין בתחום השילוח הבינלאומי לחצו כאן

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף מעו"ד המתמחה בתחום, צרו קשר

** האמור לעיל אינו מהווה מידע מקיף או שלם לגבי איזה מהתחומים הנזכרים לעיל, אלא תיאור חלקי בלבד. אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי כלשהו או תחליף להיוועצות עם עורך דין לשם קבלת מידע מקיף ומדויק לגבי כל אחד מן התחומים המנויים לעיל ו/או לצורך פתרון בעיות או סוגיות משפטיות.

תחומי התמחות - שילוח בינלאומי