תחומי התמחות > נזיקין

דיני נזיקין עוסקים בחיובים בגין נזק שנגרם לרכושו או גופו של אדם ובגינו מבוקש פיצוי מהמזיק. מטרת דיני הנזיקין הינה לרוב, השבת המצב לקדמותו על-ידי פיצוי הנפגע.

שתי שאלות עיקריות נידונות בדיני הנזיקין:

 1. האם קיימת אחריות של המזיק?
 2. מהו הסעד לו זכאי לקבל הניזוק מן המזיק? הסעד השכיח ביותר בנזיקין הוא פיצוי כספי, אך ייתכנו סעדים נוספים לדוגמא: צווי עשה או צוויה מניעה.

דוגמאות לעוולות נזיקיות:

 1. תאונות – לדוגמא: תאונות דרכים, תאונות עבודה, תאונות אימונים
 2. רשלנות – לדוגמא: רשלנות רפואית
 3. תקיפה
 4. לשון הרע
 5. כליאת שווא – שלילת חופש התנועה של אדם שלא כדין
 6. הסגת גבול
 7. מטרדים – לדוגמא: רעש, זיהום אוויר
 8. הפרת חובה חקוקה
 9. גרם הפרת חוזה  - לדוגמא: הגנה מפני גורם חיצוני המתערב בחוזה באופן שמביא להפרתו ועוד.

להכרת עורכי הדין בתחום הנזיקין לחצו כאן

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף מעו"ד נזיקין, צרו קשר

** האמור לעיל אינו מהווה מידע מקיף או שלם לגבי איזה מהתחומים הנזכרים לעיל, אלא תיאור חלקי בלבד. אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי כלשהו או תחליף להיוועצות עם עורך דין לשם קבלת מידע מקיף ומדויק לגבי כל אחד מן התחומים המנויים לעיל ו/או לצורך פתרון בעיות או סוגיות משפטיות.