תחומי התמחות > מקרקעין

דיני מקרקעין לפי הדין הישראלי כוללים את הקרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל מה שמחובר אליה חיבור של קבע לדוגמא: בניינים, בתים וכד' (למעט מחוברים הניתנים להפרדה).

דוגמאות לסוגי הזכויות במקרקעין בישראל:

 • זכות הבעלות במקרקעין - הזכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה בכפוף לאיסורים או להגבלות לפי כל דין (לדוגמא: חוק התכנון והבניה וכד') או לפי הסכם.
 • זכות השכירות -  זכות נפוצה נוספת במקרקעין המאפשרת לשוכר להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם לתקופה ידועה. שכירות לתקופה בין 5 – 25 שנה נקראת חכירה ואילו שכירות לתקופה העולה על 25 שנה נקראת חכירה לדורות.
 • זכות הנובעת ממשכון מקרקעין
 • זיקת הנאה – שעבוד מקרקעין להנאת צד ג' שאין לו זכות להחזיק בהם.

עסקה במקרקעין, עפ"י חוק, טעונה מסמך בכתב וטעונה רישום. עסקה שלא נגמרה ברישום תחשב להתחייבות לעשות עסקה בלבד. עסקאות במקרקעין (לפי העניין) נרשמות בישראל לרוב, בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) ו/או במנהל מקרקעי ישראל.

 • עורכי דין בתחום המקרקעין מטפלים בין היתר ב:
 • הסכמי מכר דירות/בניינים/ מגרשים ועוד
 • הסכמי שכירות וחכירה
 • הסכמי שיתוף ופירוק שותפויות
 • הסכמי קבלנות ובנייה
 • שעבוד ו/או משכון מקרקעין ונכסים
 • תביעות פינוי וסילוק יד
 • הסגת גבול
 • סוגיות הנוגעות לבתים משותפים וזכויות הדיירים
 • יישוב סכסוכים הקשורים במקרקעין כולל גישורים ובוררויות (לדוגמא סכסוכי בעלות, ליקויי בניה וכד')

ועוד.

להכרת עורכי הדין בתחום המקרקעין, לחצו כאן

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף מעו"ד מקרקעין, צרו קשר

** האמור לעיל אינו מהווה מידע מקיף או שלם לגבי איזה מהתחומים הנזכרים לעיל, אלא תיאור חלקי בלבד. אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי כלשהו או תחליף להיוועצות עם עורך דין לשם קבלת מידע מקיף ומדויק לגבי כל אחד מן התחומים המנויים לעיל ו/או לצורך פתרון בעיות או סוגיות משפטיות.