תחומי התמחות > לשון הרע

מהי לשון הרע?

לפי חוק איסור לשון הרע, הוצאת דיבה/לשון הרע יחול בעת פרסום ביטויים העשויים:

  • להשפיל או לבזות אדם בעיני הבריות או להפכו למטרה לבוז או ללעג מצידם;
  • לבזות אדם בשל תכונות או התנהגות המיוחסת לו;
  • לפגוע במשרתו, במקצוע שלו או במשלוח ידו;
  • לבזות אדם בשל גזעו, דתו, מוצאו, גילו, מינו, נטיותיו המיניות, מוגבלויות כלשהן מהן הוא סובל (פיזיות, נפשיות וכד') או, בשל מקום מגוריו.

הפרסום יכול להיות בעל-פה, בכתב או דפוס, על-ידי ציור, דמות, תנועה, צליל וכד'.

החוק עוסק בהגנה על כבודו ושמו הטוב של האדם על ידי הגדרת המגבלות על פרסומים העלולים לפגוע, להשפיל או לבזות. מטרת החוק היא לערוך איזון בין חופש הביטוי לבין כבודו של האדם וזכותו להגן על שמו הטוב. לפי החוק, פרסום לשון הרע יכול להוות עבירה פלילית או עוולה נזיקית בגינה יהיה זכאי הנפגע לפיצויים, בכפוף למגבלות וסייגים המוגדרים בחוק.

החוק מתייחס הן לאדם פרטי והן לתאגיד.

 

דוגמאות למקרים היכולים להיחשב הוצאת דיבה

  • העלבת עובדת בפני לקוחות או קולגות
  • פרסום האשמות שווא נגד אדם
  • כינויים גזעניים או אחרים בפני ציבור אנשים/קהל
  • פרסום תגובה פוגעת ולא מבוססת באינטרנט , בעיתון או בכל אמצעי מדיה אחר המגיע לקהל רחב

ועוד.

להכרת עורכי הדין בתחום לשון הרע, לחצו כאן

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף מעו"ד בסוגיות לשון הרע, צרו קשר

** האמור לעיל אינו מהווה מידע מקיף או שלם לגבי איזה מהתחומים הנזכרים לעיל, אלא תיאור חלקי בלבד. אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי כלשהו או תחליף להיוועצות עם עורך דין לשם קבלת מידע מקיף ומדויק לגבי כל אחד מן התחומים המנויים לעיל ו/או לצורך פתרון בעיות או סוגיות משפטיות.