תחומי התמחות > חוזים

חוזים בישראל:

דיני החוזים בישראל מגדירים את הכללים, העקרונות ואמות המידה לפיהם תבחן ו/או תיאכף הבטחה או התחייבות בין צדדים להסכם. מהו חוזה? חוזה הוא הסכם אכיף (גבריאלה שלו, דיני חוזים: החלק הכללי, לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי (הוצאת דין, 2005). החקיקה בישראל בתחום החוזים נחלקת לחוקים העוסקים בעקרונות כלליים החלים על חוזים לדוגמא: חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970 וכד' לבין, חוזים המסדירים את הכללים והעקרונות בתחומים ספציפיים לדוגמא: חוק החוזים האחידים, התשמ"ב-1982, חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974.
 

איך נכרת חוזה?

חוזה בישראל נכרת בדרך של הצעה וקיבול. חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973‏ מפרט,בין היתר, את התנאים לקיומם של הצעה ו/או קיבול כדין וכן את התנאים לקיומו של חוזה אכיף. באופן כללי ניתן לומר כי;

הצעה להתקשר בחוזה הינה פניה של אדם לחברו בדרך שמעידה על רצון וכוונה להתקשר בחוזה, עפ"י הצעה מסוימת. המציע רשאי לחזור בו מהצעתו לפי קבלתה ע"י הצד השני (הניצע) או לאחר שפג מועד התוקף שנקבע להצעה אלא אם כן, קבע המציע כי הצעתו הינה ללא חזרה.

קיבול הצעה להתקשר בחוזה הינה הודעה של ניצע למציע המעידה על כוונתו להתקשר בחוזה על-פי ההצעה המסוימת של המציע. קיבול יכול להיעשות גם במעשה של קיום החוזה או בהתנהגות אחרת המעידה על כוונה כזו. קיבול של הצעה לאחר שפקעה ייחשב להצעה חדשה.

חוזה יכול להיעשות בעל-פה או בכתב או בדרך אחרת, אלא אם כן החוק או הסכם בין הצדדים מחייב צורה ספציפית לעריכת החוזה.
 

איך משתלבים החוזים בחיינו?

חוזים מגדירים בהרבה מקרים את המסגרות בהן אנו מתנהלים בחיי היומיום שלנו לדוגמא:

עבודה:במישור יחסי עובד-מעביד, הסכם העבודה מגדיר את הזכויות והחובות של העובד והמעביד במקום העבודה. במישור העוסק העצמאי חוזה למתן שירותים הן על-ידי קבלן והן על-ידי קבלן עצמאי, יגדיר את מסגרת העבודה שעל הקבלן לבצע, יגדיר את הציפיות של הצדדים חלוקת האחריות וכן אבני הדרך או התנאים שעל הקבלן או קבלן המשנה למלא על-מנת לקבל שכר עבור עבודתו.

חברות או תאגידים: בשוק המסחרי ייסוד גופים משפטיים, שיתופי הפעולה, ההתקשרויות המסחריות שוטפות וכן פעולות כמו גיוס הון, מיזוג או רכישת חברה כולם, מוסדרים באמצעות חוזים שונים בין הגופים המתקשרים. הסכמים נפוצים הינם: חוזי הפצה, חוזי מכר, חוזי רכישה, חוזי מחקר ופיתוח, הסכמי רישיון, הסכמי שותפים, הסכמי מייסדים, הסכמי בעלי מניות וכד'

משפחה: במסגרת המשפחה מגוון רחב של הסכמים לדוגמא: הסכמי ממון מסדירים את היחסים בין בני זוג העומדים להקים בית משותף, הסכמי גירושין מסדירים את המישור של פירוק הזוגיות וחלוקת הרכוש המשותף, משמורת משותפת על ילדים גם כן מוסדרת באמצעות הסכם במידה ויש הסכמה ושיתוף פעולה בין ההורים. ישנם גם הסכמי הורות (הנוגעים ברצון של שני אנשים להביא ילד לעולם) ועוד.

מקרקעין: העסקאות והמסחר בתחום זה מנוהלים באופן מובהק על-יד מגוון הסכמים כדוגמת: הסכמי רכש או מכר של דירה, בית או כל נכס מקרקעין, עסקאות קומבינציה עם קבלנים או פרויקטים כגון שיפוץ עפ"י תמ"א 38 או פינוי בינוי וכן השכרת נכסים, המחאת זכויות בנכסי מקרקעין וכדומה.

ביטוח: תחום הביטוח מנוהל באמצעות פוליסות ביטוח הנמכרות למבוטח. פוליסת הביטוח הינה למעשה חוזה עם המבוטח ובו מפורטים כל הזכויות של המבוטח והתנאים של הפוליסה המסוימת.

קניין רוחני: החוזים בתחום הקניין הרוחני נוגעים במסחור זכויות של תאגידים, גופים ציבוריים או פרטיים או אנשים פרטיים בנכסי קניין רוחני וביניהם; פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים ועוד. זכויות אלו אינן מוחשיות או נראות לעין ולכם מדובר בקניין רוחני. ההסכמים בתחום זה בדרך כלל נוגעים בזכויות הבעלות והמסחור על תוצרי מחקר ופיתוח, ברישיונות על שימוש של פטנטים, סימני מסחר או בזכויות היוצרים הגלומות בקוד, בתוכנות מחשב, בגרפיקה, צילומים, יצירות אומנות, יצירות ספרותיות, בנוסחאות מדעיות ועוד.

הרשימה לעיל הינה רשימה חלקית של סוגי החוזים הקיימים והובאה לשם המחשה בלבד.

להכרת עורכי הדין בתחום החוזים, לחצו כאן

לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין חוזיםצרו קשר

** האמור לעיל אינו מהווה מידע מקיף או שלם לגבי איזה מהתחומים הנזכרים לעיל, אלא תיאור חלקי בלבד. אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי כלשהו או תחליף להיוועצות עם עורך דין לשם קבלת מידע מקיף ומדויק לגבי כל אחד מן התחומים המנויים לעיל.