תחומי התמחות > דיני ירושה וצוואות

דיני הירושה בישראל מוסדרים בחוק הירושה, התשכ"ה-1965.
חוק הירושה מבחין בין ירושה על-פי דין לבין ירושה על-פי צוואה.

ירושה על-פי צוואה- ירושה בהתאם למסמך הצוואה במסגרתו קבע המנוח בעצמו למי הוא מוריש את נכסיו ובאיזו חלוקה. 

ירושה על-פי דין- חלה כאשר לא חלה על הירושה צוואה חוקית. במקרה כזה, חלוקת הירושה תעשה על-פי הוראות חוק הירושה. עם פטירתו של אדם שלא הותיר אחריו צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה על מנת לפעול לחלוקת הירושה. בהתקיים מחלוקת, ניתן להגיש התנגדות לצו הירושה. 

ישנן 4 צורות לעריכת צוואות: בכתב, בעדים, בפני רשות או בעל-פה. 
א.  צוואה בכתב-יד- על הצוואה להיות כתובה כולה בכתב ידו של המצווה כולל תאריך וחתימה.
ב.  צוואה בעדים- צוואה בכתב (לרבות מסמך מודפס), נושאת תאריך. המצווה יחתום בפני 2 עדים שאינם, שאינם זוכים על-פי הצוואה, לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים בחתימתם על גבי הצוואה, יאשרו את הצהרת וחתימת המצווה. 
ג. צוואה בפני רשות-  שתי דרכים לעריכת צוואה כזו: 
האחת - אמירת דברי הצוואה בפני רשות (שופט, רשם בית-משפט, הרשם לענייני ירושה או חבר של בית-דין דתי).
השנייה - הגשת דברי הצוואה בכתב ע"י המצווה עצמו לרשות. דברי הצוואה יקראו בפני המצווה בשפה המובנת לו, שיצהיר שזו צוואתו והרשות תאשר על-פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור. 
ד. צוואה בעל-פה-  "שכיב מרע" וכן, "מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות", רשאי לערוך צוואה בעל-פה. קרי: לומר את צוואתו בפני 2 עדים, המבינים את שפתו. 

דברי המצווה, התאריך בו נאמרו ונסיבות עריכת הצוואה יירשמו ושני העדים יחתמו על הצוואה ויפקידו אותה אצל הרשם לענייני ירושה בהקדם האפשרי. במקרה של צוואה בעל-פה, 2 העדים יכולים להיות זוכים על-פי הצוואה. צוואה בעל-פה תהיה בטלה כעבור חודש ימים, לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים. 

לצורך מימוש צוואה יש להגיש צו קיום צוואה. בהתקיים מחלוקת באשר לצוואה (תוקפה, תכניה, נסיבות עריכתה וחתימתה וכיו"ב...), ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה.

להכרת עורכי הדין בתחום הירושות והצוואות, לחצו כאן

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף מעו"ד צוואות וירושות, צרו קשר

** האמור לעיל אינו מהווה מידע מקיף או שלם לגבי איזה מהתחומים הנזכרים לעיל, אלא תיאור חלקי בלבד. אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי כלשהו או תחליף להיוועצות עם עורך דין לשם קבלת מידע מקיף ומדויק לגבי כל אחד מן התחומים המנויים לעיל ו/או לצורך פתרון בעיות או סוגיות משפטיות.