טיפים ומידע שימושי > שילוח בינלאומי - איך ממזערים סיכונים?

הובלה בינלאומית של סחורות, מחייבת את קיומה מערכת חוזית בין הגורמים השונים המעורבים בעסקה: הסכם בין המוכר והקונה, הסכם עם המוביל, עם חברת הביטוח ולרוב גם עם גורמים מתאמים (כגון משלחים), עמילי מכס ועוד.

מה הפחד הכי גדול של יבואנים?

החשש העיקרי של היבואן הוא שלמרות ששולמה התמורה על ידו, דבר מה ישתבש בדרך כמו : אי קבלת הסחורה או אי קבלת הסחורה במלואה, או במצב תקין, או במועד.

דוגמאות מהחיים להמחשת סיטואציות שיכולות להיווצר:

 • יבואן ישראלי פנה למפעל סיני בהתבסס על המלצה. בין הצדדים נקשרה עסקה לייבוא שני משלוחי נחושת עוקבים. היבואן הזהיר חיכה לקבלת דו"ח של חברת בדיקה בינלאומית המאשר כי הטובין הועמסו על המוביל היבשתי. בנוסף, חיכה עד אשר הועברו אליו שטרי המטען המצביעים לכאורה על משלוח הטובין. לאחר קבלת הדו"ח ושטרי המטען העביר היבואן את התשלום בהעברה בנקאית. כשהגיעו המכולות לישראל, נמצאו לתדהמת היבואן שקי חול במקום נחושת.
 • במקרה אחר, יבואן התקשר עם ספק דגים מניו ג'רזי שהוכיח את עצמו כאמין. אך, באחד ממשלוחי הייבוא טמפרטורת ההובלה הנדרשת לא כוילה נכון, וכתוצאה מכך סחורת הדגים ניזוקה והכנסתה לא אושרה על ידי השירות הווטרינרי הישראלי. כעת מצא עצמו היבואן במצב של חוסר אונים בו הוא "תקוע" עם סחורה פגומה שלכל היותר ניתן לשלחה בחזרה לארה"ב, כאשר גם במקרה זה לא מובטח לו כי הכנסת הסחורה תאושר.

מה עושים כדי להימנע ממקרים אלו? ומה עושים כדי להשיב את הכסף? מי אחראי?

מדובר בשאלות מורכבות, שכן תחומי השילוח הבינלאומי, התובלה, הספנות, התעופה והסחר הבינלאומי מציבים בפני הצדדים לעסקה שאלות ואתגרים השונים מתחומי סחר אחרים. העובדה שהצדדים נמצאים במדינות שונות ולעיתים אף אינם נפגשים כלל, הבדלי התרבות, הבדלים במנהגים ובשפה, הבדלי שיטות משפט, הבדלי מטבע, בעיות אמון והצורך בהסתייעות בצדדים שלישיים (כמו משלחים ומובלים) בביצוע עסקה ספציפית, מעוררים קשיים ויוצרים מורכבות נוספת באשר לעסקאות הסחר הבינלאומי. ועם זאת, בעולם המסחר התפתחו מנהגים וכלים משפטיים שנועדו לסייעלצדדים לעסקת סחר בינלאומי לנהלאת הסיכונים.

מנהגים וכללים שהתפתחו כד לסייע במזעור וניהול הסיכונים בסחר בינלאומי

מנהגי סוחרים וכן עולם המשפט ובפרט, המשפט הבינלאומי יצרו מנגנונים שונים על מנת לגשר בין הפערים בין הצדדים לעסקה בינלאומית ולסייע בהקטנת הסיכונים הכרוכים בביצוע עסקאות כאלה, לדוגמא; שימוש בשפת סחר (מונחי סחר) אחידה, אמנות בינלאומיות החלות על מובילי הסחורה הימית והאווירית, מנגנוני תשלום באמצעות צדדים שלישיים כמו בנקים המאפשרים מחד בקרה מסוימת על ביצוע העסקה מצד הקונה וכן הבטחת תשלום למוכר וכיו"ב. להלן מספר דוגמאות למנגנונים שפותחו עם הזמן:

 • שימוש במונחי סחר אחידים: אלו הם ה-  (Incoterms (International Commercial Terms שפותחו על-ידי לשכת הסחר הבינלאומית.  ה- Incoterms כוללים 11 מונחים המגדירים באופן ברור את תנאי עסקת הסחר בכל הנוגע לחלוקת האחריות וההוצאות בין הצדדים ומסדירים 3 סוגיות עיקריות:
  • חלוקת נטל ההוצאות בין המוכר לקונה
  • אחריות על הביטוח
  • מועד מעבר זיקת הסיכון לטובין מהמוכר לקונה

 מספר דוגמאות לפירושם הבסיסי של מונחי ה- Incoterms:

  • בעסקה בה הסחורה מועברת מהמוכר לקונה בתנאי Ex Works, המשמעות היא שהמוכר מוסר את הסחורה בשערי המפעל ומאותו רגע, האחריות להובלת הסחורה, המיסים וכל שאר העלויות חלות על הקונה.
  • בעסקה בה הסחורה מועברת מהמוכר לקונה בתנאי (FOB (Free on Board – המוכר אחראי להעברת הסחורה לספינה, לתשלום מיסי הייצוא ולהעמסה של הסחורה על אמצעי ההובלה. מהרגע שהסחורה מוטענת על גבי הספינה, עוברת האחריות לקונה אשר משלם על ההובלה עצמה, על מיסי היבוא, הפריקה, ההובלה לאתר היעד וכד'.
  • בעסקה בה הסחורה מועברת מהמוכר לקונה בתנאי (DDP (Delivered Duty Paid – המוכר אחראי על הובלת הסחורה מ"דלת אל דלת" היינו: הובלה, מיסים והוצאת הובלת לאתר היעד.
 • איחוד החוקים החלים על הובלת סחורות בים ובאוויר: עבור שני אמצעי הובלה אלה קיימות אמנות הקובעות מסגרת חוקית החלה עלה המוביל. כללי האג-ויסבי לדוגמא חלים על הובלה ימית ואילו אמנות ורשה ומונטריאול חלות על הובלה אווירית. ללא תחולה של האמנה המסדירה את הדין החל על המוביל הספציפי, בתחום ההובלה האווירית למשל, בכל פעם שמטוס היה נכנס למרחב אווירי של מדינה כזו או אחרת, הדין החל היה משתנה וכך גם החוקים המחייבים את הנוסעים, הצוות ובעלי אמצעי ההובלה. 
 • תשלום באמצעות צדדים שלישיים: לדוגמא תשלום באמצעות אשראי דוקומנטרי (Letter of Credit) המונפק על-ידי בנק מסוים. הבנק מקבל הוראות (המוגדרות על-ידי הצדדים) לפיהן הוא משחרר תשלומים לפי אבני דרך בביצוע העסקה ובכפוף לקבלת מסמכים מסוימים שלאחר בדיקתם נמצאו תקינים. לדוגמא: תשלום אחד לאחר חתימת ההסכם על-ידי שני הצדדים, תשלום שני לאחר קבלת שטרי מטען תקינים עבור הסחורה מהמוביל ותשלום שלישי לאחר שחרור הסחורה מהמכס. בצורה זו, מצמצם הקונה את הסיכון של מרמה מצד המוכר (אך לא מבטלה כליל) ואילו המוכר מבטיח כי אם עומד במחויבויותיו הוא יקבל תשלום וזה לא יהיה תלוי בטוב ליבו של הקונה.
 • שימוש במשלחים או חברות שילוח והעברת חלק מהסיכונים והאחריות בניהול העסקה אליהם. יכולת העברת הסיכונים למשלחים תלויה בתפקיד שימלא המשלח בעסקה וכן בהסכמות החוזיות איתם. יהיו מקרים בהם המשלח ישמש כגורם מתאם בלבד ואחריותו תהיה מינימאלית וייתכנו מקרים בהם המשלח ייכנס בנעלי המוביל ואחריותו תהיה רחבה בהרבה. מובן שיש לבדוק גם את מסמכי ההתקשרות עם המשלח, כמו גם את מבנה העסקה.

 

מה יכול היבואן לעשות כדי למזער סיכונים?

 • לבצע בדיקת רקע על המוכר וכן לקבל המלצות;
 • לדרוש זכות פיקוח על אריזת הסחורה (במיוחד אם מדובר על סחורה יקרה או רגישה מאוד). עקרונית, לספק לא צפויה להיות התנגדות לכך. ואולם, ככל שהפיקוח נעשה בחצרי הספק ו/או ע"י גורמים מטעמו והמוביל היבשתי נשכר על ידי הספק, קיים ערך מועט לפיקוח כזה;
 • לשכור חברת בדיקה ולקבוע את מיקום הבדיקה בנקודה בה העביר הספק את השליטה בטובין לידי חברת ההובלה או לצד בו ניתן לתת אמון מוגבר;
 • לדרג את התשלומים ולקבוע אבני דרך לקבלת תשלום כדי להבטיח שלא כל הכסף ירד לטמיון אם יגלה כי העסקה משתבשת תוך כדי;
 • לבטח את הטובין;
 • לוודא שמערכת הדינים שחלה על העסקה היא שיטת משפט מוכרת ו"נייטרלית" (שאינה של מדינת המוכר או מדינה הסמוכה לו) כך שגם למוכר יהיה "לא נוח" להפר את העסקה בשל העלויות של התדיינות משפטית, אם תהיה. לדוגמא: לקבוע שהדין החל על עסקה עם מוכר סיני הוא הדין האנגלי או ההולנדי וההתדיינות תהיה בלונדון או אמסטרדם או – במקרה העדיף, לקבוע כי הדין החל על העסקה יהיה הדין הישראלי.
 • חשוב לזכור: לרוב, עלות התדיינות משפטית הינה גבוהה ביחס לערך המטען והנזקים האופייניים בתחום. לכן,עדיף לנקוט בצעדים מקדימים על מנת לנסות ולהימנע  מהתדיינות כאמור.  

 

מאת: אלעד נץ, עו"ד

הכותב הוא עורך דין המתמחה בתחום הסחר הבינלאומי, התובלה, הספנות והתעופה ובעל משרד עורכי דין העוסק בתחום זה, ומספק שירותים משפטיים, כמו ייצוג בבתי משפט לקשת השחקנים הרלוונטיים לתחום.

לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי, לחצו כאן

**המידע הנ"ל אינו מהווה מידע מקיף או ממצא ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אצל עו"ד המתמחה בתחום. המידע לעיל מהווה הסבר ראשוני ו/או דוגמא בלבד לנושאים שיש לתת עליהם את הדעת.