טיפים ומידע שימושי > קניתי מוצר והתחרטתי - איך מחזירים ומה ניתן לקבל חזרה?

זכויותיכם בנוגע להחזרת מוצרים לחנויות, ביטול עסקאות והחזר כספי, בקצרה:

חוק הגנת הצרכן, בין היתר, קובע נהלים לביטול עסקאות בשל פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר או השירות למה שנמסר, אי אספקת מוצר או שירות במועד, הפרת חוזה, ניצול מצוקה, הטעיה, ביטול עסקת מכר מרחוק ועוד, אך אינו מתייחס למצבים בהם התחרטנו לאחר רכישת מוצר. 

בדצמבר 2010 נכנסו לתוקפן תקנות העוסקות בזכות הצרכן לבטל עסקה צרכנית, באופן חד צדדי, ללא סיבה מסוימת ולקבל את כספו בחזרה (תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010). התקנות מונות רשימה מפורטת וסגורה של מוצרים לגביהם ניתן לבטל את העסקה, התנאים לביטול העסקה ולקבלת החזר כספי.

התנאים לביטול עסקה צרכנית

הזכות לבטל עסקה צרכנית מותנית בהתקיימותם של 3 תנאים בסיסיים:

 1. הצרכן החזיר את המוצר (הטובין) לבית העסק ממנו נקנה;
 2. המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש (לדוגמא: חיבור מיקרוגל לחשמל או הרכבת ריהוט ייחשבו לעשיית שימוש במוצר) החזרת מוצר באריזה מקורית תהווה ראיה כי לא נעשה שימוש במוצר;
 3. בגין המוצר שולם סכום העולה על 50 ₪.

*** מוצרים שאינן מפורטים בתקנות או מוצרים ששווים קטן מ- 50 ₪, ניתן להחזיר עפ"י מדיניות החזר המוצרים המפורסמת בבית העסק (או עליו הכריז בית העסק).

להלן מספר דוגמאות להוראות החלות על סוגי מוצרים ו/או שירותים שונים שאנו נוהגים לצרוך:

 • ריהוט, ציוד לבית ולגן (למעט כלי אוכל לא ארוזים), מכשירי חשמל ואלקטרוניקה, מטהרי מים,  מתקנים למים מינרלים ושעונים: ניתן להחזיר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, בתנאי שלא היה שימוש במוצר והוא לא נפגם. לגבי מוצרים אלו, פתיחת אריזה לכשעצמה לא תחשב שימוש או גרימת פגם במוצר.
 • ביגוד והנעלה: ניתן להחזיר תוך 2 ימי עסקים ובלבד, שלא הוסרה מהם תווית המחיר.
 • שירותי נופש והארחה (בארץ), חוגים וקורסים: ניתן לבטל תוך 14 יום מיום עשיית ההסכם ובתנאי, שהביטול יעשה לפחות 7 ימי עסקים לפני מועד תחילת השירות.
 • שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה (לדוג: טיפולים להסרת שיער בלייזר), מינוי בחדר כושר, מינוי במועדון היכרויות ושידוכים: ניתן לבטל תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מסירת חוזה בכתב, גם אם הוחל במתן השירות.
 • מוצרים ושירותים הנמכרים במסגרת אירועי מכירה/שיווק: (א) כאשר מדובר בעסקה מתמשכת ניתן להחזיר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר או השירות, תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מסירת החוזה בכתב לפי המאוחר, גם אם הוחל במתן השירות ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה בזמן, (ב) כאשר מדובר בעסקה שאינה מתמשכת ניתן לבטלה תוך 14 יום מיום עשיית העסקה ועד 2 ימי עסקים לפני מועד תחילת השירות.
 • רכישת רכב חדש: ניתן לבטל תוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שהרכב טרם נרשם על-שם הקונה.
 • תכשיטים: עסקה על תכשיט שהמחיר ששולם בעדו אינו עולה על 3,000 ₪, ניתן לבטל תוך 2 ימי עסקים מיום רכישת המוצר.

החזרת התמורה:

עסקה (עליה חלות הוראות התקנות) שבוטלה ע"י הצרכן, תזכה אותו בקבלת מלוא התמורה ששילם (בתנאי שהציג חשבונית או סרט קופה או הוכחה אחרת המעידים על ביצוע העסקה), בניכוי דמי ביטול ובכפוף להוראות הבאות:

א.      צרכן שנדרש לרכוש מוצרים לצורך קבלת שירות זכאי להחזירם לחנות אף אם נעשה בהם שימוש ובלבד שלא נפגמו;

ב.       אם בוצעה התקנה של טובין המשמש לשירות, ישלם הצרכן את דמי ההתקנה עד לסכום של 100 ₪;

ג.        אם בוטלה עסקה מתמשכת,  בה הוחל מתן השירות, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בגין השירות שניתן עד ליום הביטול.

גובה דמי הביטול

 דמי ביטול אותם רשאי בית עסק לגבות מצרכן בעת ביטול עסקה הינם בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

איך תוחזר התמורה?

התמורה תוחזר לצרכן במועד ביטול העסקה ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר למועד הביטול ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום ביטול העסקה. ההחזר יעשה באותו אופן בו בוצע התשלום: (א) עבור מזומן יוחזר מזומן או שיק מזומן, (ב) עבור תשלום בשיק – אם נפרע השיק ההחזר יהיה במזומן או בשיק מזומן תוך 5 ימי עסקים מיום הביטול ואם לא נפרע, ההחזר יהיה תוך 5 ימי עסקים מהמועד שנפרע, (ג) אם שולם בכרטיס אשראי יבוטל החיוב ואם זוכה כבר חשבונו של בעל העסק, ישיב הוא לצרכן את כספו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת האשראי על ביטול העסקה והיא תזכה את הצרכן בסכום החיוב (בתנאי שיש לה יכולת להיפרע מבית העסק בשל העסקה שבוטלה). במידה ואין אפשרות לזכות את כרטיס האשראי, יושב הסכום לצרכן במזומן או בשיק מזומן.

על מה לא תחול זכות הצרכן לביטול עסקה (במסגרת תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה))?

זכות הצרכן לביטול עסקה אינה מוחלטת ולא תחול על מוצרים או שירותים מסוימים. להלן מספר דוגמאות:

 1. על ריהוט שהורכב בבית הצרכן;
 2. על מוצר שיוצר במיוחד עפ"י דרישות וצרכי הצרכן;
 3. מוצרי מזון;
 4. הלבשה תחתונה ובגדי ים;
 5. תרופות ותוספי מזון;
 6. תכשיט שמחירו עולה על 3,000 ₪ (למעט שעונים);
 7. עסקה ששולמה בתווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען;

ועוד...

מספר דגשים ונושאים לתשומת לבכם:

 1. מגבלת הסכום חלה רק על מוצרים, שירות ניתן לביטול בכל סכום, אין מגבלת סכום וערכו יכול להיות נמוך מ-50 ₪.
 2. הוראות תקנות חלות על כל רכישה, גם על פריטים שנקנו במבצע.
 3. דמי הובלה ודמי התקנה של מוצרים אותם רוצים להחזיר יחולו על הצרכן/הלקוח. לדוגמא, לא ניתן לקבל החזר עבור הובלה של ריהוט שהוזמן או התקנה של מכשיר חשמל.
 4. בעסקה בה נרכש מוצר והוא לא התקבל במעמד התשלום, ניתן לבטל את העסקה כל עוד המוצר לא התקבל ע"י הקונה. לאחר קבלתו, ביטול העסקה יעשה לפי האמור בתקנות.
 5. הכלל הוא: תקבל החזר על מה ששילמת ולכן אם מוצר נקנה בצירוף מע"מ במרכז הארץ (לדוגמא) ומוחזר באילת, ההחזר יבוצע לפי המחיר המלא אותו שילם הצרכן.
 6. בנוגע למוצרים שאינם נכללים בתקנות: התקנות אינן מבטלות את חובת העסקים (עפ"י חוק) להציג שילוט ברור לגבי מדיניות ההחזרה של מוצרים. בהעדר שילוט כזה, חייבת החנות להחזיר כסף עבור כל מוצר שהוא.

 המידע לעיל מוצג כמידע כללי לציבור הצרכנים. אין אנו עוסקים בתביעות צרכניות.

המידע הנ"ל אינו מהווה מידע מקיף או ממצא ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי מקצועי. המידע לעיל מהווה הסבר ראשוני ו/או דוגמא בלבד לנושאים שיש לתת עליהם את הדעת.

טיפים ומידע שימושי - קניתי מוצר והתחרטתי - איך מחזירים ומה ניתן לקבל חזרה?