טיפים ומידע שימושי > צוואות - למה לחשוב על זה עכשיו?

אנחנו עדיין צעירים, בגופנו ובעיקר בנפשנו, אז למה להתעסק עם צוואות בשלב זה בחיים?

צוואה נועדה להסדיר חלוקת ושימוש ברכוש אדם לאחר פטירתו, וכן לקבוע הסדרים נוספים כגון הבעת רצונו של המנוח בנוגע למינוי אפוטרופוס לילד עם הורה ביולוגי אחד. ככלל, הצוואה גוברת על הוראות חוק הירושה (אלא אם כן היא נוגדת את תקנת הציבור).

למה זה חשוב?

חוק הירושה קובע: 'במות אדם עובר עזבונו ליורשיו'. היורשים יכולים להיקבע עפ"י דין או עפ"י צוואה. בהעדר צוואה קובע החוק הסדרי ירושה המבוססים על יחסי הקרבה של היורשים והמנוח. 

עקרונית קובע החוק כי יורשים עפ"י דין הינם: (1) מי שהיה במות המוריש בן זוגו ו- (2) ילדי המוריש וצאצאיהם, הורי המוריש וילדיהם, סבי המוריש וילדיהם.

כן קובע החוק את אופן חלוקת הירושה עפ"י דין (הכל כפוף לתנאים וסייגים המנויים בדין):

  1. בן הזוג מקבל את המטלטלין (כולל מכונית הנסיעה) ששיך למשק הבית המשותף, ובנוסף
  2. אם המנוח  השאיר אחריו ילדים, צאצאיהם או הורים – מקבל בן הזוג חצי מהעיזבון ויתר השאירים חולקים ביניהם;
  3. במקרה שבו היו למנוח אחים, צאצאיהם או הורי הורים (סבים) – זכות בן הזוג לשני שליש מן העזבון.
  4. אם למנוח לא היו קרובים, ירש בן הזוג את כל העזבון.

ככלל, ילדי המנוח ירשו חצי מעיזבונו בחלקים שווים ביניהם.

איפה הבעיה?

בנושאי ירושה: החוק קובע הסדרים לזוגות הטרוסקסואלים (נשואים או שאינם נשואים אך חיים יחדיו ואינם נשואים לאחר) ולילדיהם אך:

  • החוק אינו מתייחס למצב שבו בני הזוג נשואים אך הם פרודים או נמצאים בהליכי גירושין;
  • החוק אינו נותן מענה לכל שאלות הירושה במשפחות חד הוריות (בין אם נוצרה מבחירה או מכורח נסיבות) במיוחד אם האם או האב החד-הוריים אינם ההורים הביולוגיים של הילד (לדוגמא מפונדקאות) או שאחד ההורים הביולוגיים אינו ידוע.
  • החוק אינו מבדיל בין נישואים ראשונים לשניים. כך יכול להיווצר מצב בו רכוש שנצבר במשך 50 שנה, מחציתו יוענק לבת/בן זוג חדשים ומחציתו לילדי המנוח (הן מהנישואים הראשונים והן מהשניים (אם יש כאלו).
  • החוק מותיר מצבים נוספים ללא הסדר ברור – לדוגמא: במצבי גירושין וילדי המוריש עדיין קטינים. הכוונה היא כי במקרה ובו המוריש נפטר בשעה שילדיו עדיין קטינים. כשמדובר בנכסים המצויים בבעלות קטין, דרוש אישור ביהמ"ש לכל פעולה בנכסים, מה שמסרבל את ניהול הנכסים. האפוטרופוס הטבעי של הילדים הקטינים הינו ההורה האחר, ממנו בחר המוריש להתגרש. לפיכך, פעולה של הגדרת אפוטרופוס לרכוש בצוואה, עשויה לפטור את הקושי ולהקל על הפעלת שיקול הדעת בעניין.
  • החוק אינו מתייחס לזוגות חד מיניים (החוק אינו מכיר בצורה זו של זוגיות) וילד שלא אומץ ע"י בן הזוג, אינו מוכר בחוק כיורש של אותו בן זוג. הורשה בצוואה תפתור קושי זה;
  • החוק אינו מאפשר פיצול של הרכוש באופן של חלוקה למנות. כאשר המוריש מעוניין להעביר נכס מסוים למי מיורשיו ספציפית, למשל – דירה לבן, מכונית ותכשיטים לבת וכדומה – או כאשר מבקשים לקבוע חלוקה באחוזים שונים לכל יורש, יש לערוך צוואה.

פתרונות ועוד על קצה המזלג......

צוואה הדדית - הינה פתרון ראוי המוצע בחוק, ונועד להסדיר את הורשת הרכוש המשותף לבני זוג (נשואים/ ידועים בציבור/ חד מיניים וכד'), באופן ששני בני הזוג תולים את הוראות צוואותיהם זו בזו, ומבטיחים הדדיות בהורשת רכושם. נהוג במצב כזה לקבוע כי בן הזוג הנותר ייהנה מהרכוש עד לפטירתו ואז הילדים יורשים, בחלקים הנקבעים ע"י המורישים.

צוואות במשפחות חד הוריות: עריכת צוואה במשפחה חד הורית מבטיחה את עתידו את הילד. הצוואה קובעת איך יחולק רכושו של ההורה היחיד ואיך ינוהל העזבון (הרכוש) עבור הילד, להורה יש אפשרות להשפיע על זהות האפוטרופוס שימונה ע"י בית המשפט עבור הילד ולסייע במניעת מצב בו הילד יופקד בידי זרים.

***במשפחה חד הורית בה נפטר ההורה היחיד ולא נערכה צוואה המסדירה את חלוקת העיזבון, יחולו הוראות חוק הירושה ועיזבון המנוח/ה יחולק בין הילדים להורי המנוח ו/או אחיו לפי סדרי הירושה הקבועים בחוק.

זוגות פרודים או זוגות הנמצאים בהליכי גירושין או סכסוך עמוק: עפ"י הדין, כל עוד לא סודר גט באופן פורמלי בין בני הזוג, הם נחשבים כנשואים לצורכי חוק הירושה. לפיכך, בהעדר צוואה, כל אחד מבני הזוג יירש עקרונית את בן הזוג האחר – על-אף ההליכים או הסכסוך העמוק.

זוגות שנישאו נישואים שניים ולכל אחד ילדים משלו, רצוי שיערכו צוואה. כך יימנע סכסוך לגבי חלוקת הרכוש הצבור של כל אחד מהצדדים עם ילדיו שלו ועם בן הזוג השני.

צוואות במשפחות חד מיניות - גם כאן לצוואה חשיבות מרבית בקביעת סדרי ההורשה בין הילד/ים של בני הזוג ובין בני הזוג בינם לבין עצמם. בזוגות חד מיניים קיימת בעיה עם הגדרת זהותו של "ילד" לצורכי חוק הירושה. אם אחד מבני הזוג לא אימץ פורמאלית את הילד של בן זוגו, הוא לא יוכר כ"הורה" ע"י חוק הירושה ולכן הילד לא יירש את ההורה החד מיני שאינו ההורה הביולוגי שלו. עפ"י חוק הירושה, הילדים יירשו חצי מן העזבון של המנוח.

עריכת צוואה כדין תבטיח את חלוקת הרכוש לפי רצון המנוח ובשונה מההסדרים הקבועים בחוק הירושה.

 

*** חשוב לדעת – בנושאי מינוי אפוטרופוס לקטינים, לביהמ"ש שיקול האם לאשר את האפוטרופוס המוצע.

 

מאת: עו"ד לאה שפיגל-אופיר

 

לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי, לחצו כאן

 

המידע הנ"ל אינו מהווה מידע מקיף או ממצא ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אצל עו"ד המתמחה בתחום. המידע לעיל מהווה הסבר ראשוני ו/או דוגמא בלבד לנושאים שיש לתת עליהם את הדעת בכל הנוגע לצוואות.

טיפים ומידע שימושי - צוואות - למה לחשוב על זה עכשיו?