טיפים ומידע שימושי > מזכר הבנות (MoU) - למה משמש?

מזכר הבנות (באנגלית: MoU – Memorandum of Understanding) הוא מסמך המשמש לרוב ככלי להנעת שיתוף פעולה עסקי. מסמך זה ממלא את החלל בין סיכומים עקרוניים לבין החוזה המפורט שאמור להיחתם בין הצדדים.

מזכר ההבנות לרוב, מגדיר את המסגרת הכללית לשיתוף הפעולה ומשקף הסכמות מסחריות עקרוניות ומגדיר את (1) מהות שיתוף הפעולה המתוכנן, (2) המטרות העסקיות המשותפות (לדוגמא: התמודדות במכרז, שותפות לצורך פרויקט או השגת יעד עסקי אחר), (3) התרומה של כל צד ו/או חלוקת התפקידים ו- (4) חובות כלליות הידועות באותו שלב מוקדם.

מזכר ההבנות אינו מהווה תחליף להסכם מפורט בו יסדירו הצדדים, את החובות והזכויות של כל צד במסגרת שיתוף הפעולה העסקי המתוכנן.

אין פורמט אחד 'נכון' למזכר הבנות. היקף ההסכמות ורמת הפירוט של הנושאים המוסכמים יושפעו ממטרת ההתקשרות, מהות העסקה וגם מיחסי הכוחות בין הצדדים.

להלן מספר דוגמאות לנושאים שעשויים להיכלל במזכר הבנות:

  1. זהות הצדדים ותחום המומחיות של כל צד (הרלוונטי לשת"פ) – לדוגמא: צד אחד הוא מתכנן והצד השני הוא קבלן ביצוע ויחדיו מתמודדים על פרויקט הכולל תכנון והקמה של מתקן מסוים.
  2. הגדרת האחזקות בשותפות: - בין אם תוקם חברה או הצדדים ישתפו פעולה במסגרת שותפות, לרוב יוגדו האחזקות של הצדדים (לדוגמא 60 – 40 או 50-50). לעיתים הצדדים גם יגדירו את הזכויות להצבעה ולקבלת החלטות ו/או הזכות להשתתף ברווחים, כבר בשלב זה.
  3. הגדרת תחומי אחריות - מה תפקידו של כל שותף? מה תהיה האחריות של כל אחד מן הצדדים בשלב ההתמודדות במכרז וכן לאחריו. חשוב להגדיר את התפקיד של כל אחד מן הצדדים ותחומי האחריות שלו במסגרת השותפות ובכך להביא לתיאום ציפיות בין השותפים.
  4. סודיות ואי תחרותלרוב (ובעיקר בשלבי מכרז) יעדיפו הצדדים כי המידע המוחלף ביניהם ואף עצם שיתוף הפעולה ביניהם, יישמרו בסוד. על הצדדים, עובדיהם, בעלי המניות שלהם ויועציהם תחול חובת סודיות. בנוסף, לעיתים גם תיכלל חובת אי תחרות לתקופה קצובה, על מנת לוודא כי צד שאינו מרוצה מהתקדמות הדיונים בין הצדדים, לא ירוץ לשתף פעולה עם מתחרים ויעביר מידע עסקי שייתן למתחרה, יתרון תחרותי.
  5.  הוצאות - לרוב בשלבים מוקדמים של בחינת שיתוף פעולה ו/או שיתוף פעולה ראשוני, מקבול שכל צד נושא בהוצאותיו.
  6. אחריות לנזקים –בשלב הזה, מקובל לקבוע כי במידה והצדדים לא יצליחו לקדם/להסכים על הסכם מפורט שיסדיר את תנאי שיתוף הפעולה ביניהם, אף צד לא יהיה אחראי לנזקי הצד השני כתוצאה מכישלון המו"מ בין הצדדים (לדוגמא: אחריות על אובדן רווחים או פספוס של הזדמנות עסקית כלשהי).
  7. תוקף המסמך: כפי שצוין לעיל, מסמך הבנות הינו מסמך ביניים שמטרתו לקדם שיתוף פעולה עסקי (או אחר). לכן, חשוב להגדיר מתי ו/או באילו תנאים תוקפן של ההבנות במסמך יפקע, אילו מחויבויות ימשיכו לחול לאחר פקיעתו של המסמך ואילו לא.

       לדוגמא: כאשר שיתוף הפעולה הוא לצורך השתתפות במכרז, נהוג לקבוע כי (1) במידה ואין זכייה או (2) המכרז מבוטל         או (3) ההצעה נפסלה או (4) הצדדים החליטו לא להגיש הצעה – תוקפו של המסמך פג וכול ההסכמות המפורטות בו,          בטלות. בנוסף, נהוג שמחויבויות לסודיות ימשיכו לחול לתקופה מסוימת לאחר פקיעת תוקפו או לאחר ביטולו, של המסמך        (לדוגמא: למשך שנתיים או שלוש) וזאת, במידה ואכן הוחלף מידע רגיש (בין עסקי או אחר) בין הצדדים.

 נושאים אחרים שלרוב יכללו במזכר הבנות הם: קביעה אם ההבנות במסמך מחייבות את הצדדים או לא, מנגנון לבירור סכסוכים, הדין החל ועוד.

חשוב להדגיש כי תכולתו של מזכר הבנות תשתנה בהתאם לעסקה לשמה גובש ובהתאם לנושאים המסחריים והמשפטיים והקשורים בעסקה, עליהם על הצדדים להסכים. לפיכך, יש חשיבות בהסתייעות בגורם מקצועי שידע להגדיר ולחדד את ההיבטים הרלוונטיים לדוגמא: את מהות שיתוף הפעולה והמטרות העסקיות, את נקודות המחלוקת הפוטנציאליות וכן, את הסיכונים העסקיים והחשיפות המשפטיות הקשורות בעסקה זו.

 

מאת: עו"ד יפעת אביטל

 

לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי, לחצו כאן

 

המידע הנ"ל אינו מהווה מידע מקיף או ממצא ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אצל עו"ד המתמחה בתחום. המידע לעיל מהווה הסבר ראשוני ו/או דוגמא בלבד לנושאים שיש לתת עליהם את הדעת.

 

טיפים ומידע שימושי - מזכר הבנות (MoU) - למה משמש?