טיפים ומידע שימושי > מהו סימן מסחר, איך מגנים עליו ומה עושים עם תביעה להפרתו?

מה סימן מסחר?

סימן מסחר הינו סימן המורכב מאותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה. סימן המסחר הינו כזה המשמש, או מיועד לשמש לאדם, לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם. בין הדוגמאות המפורסמות הן: הסימנים של קוקה קולה (המורכב ממילים) ונייקי (המורכב מציור).

 סימן המסחר יוצר זיהוי של המוצרים, הטובין ו/או השירותים שנושאים את סימן המסחר עם בית העסק המייצר או הסוחר בהם (מקור הטובין).

 

האם חובה לרשום סימן מסחר?

בישראל אין חובה לרשום סימן מסחר, אך סימן מסחר רשום מקנה לבעליו זכות שימוש ייחודית בסימן המסחר לטובין או השירותים הרלוונטיים ומהווה ראיה ברורה לצדדים שלישיים כי הינו בבעלותו ושימושו של עסק מסוים.

גם סימן מסחר שלא נרשם יכול לזכות מהגנת החוק בהתקיים תנאים מסוימים, אך ההגנה על סימן מסחר רשום הינה קלה יותר באופן משמעותי מהגנה על סימן מסחר שלא נרשם.

בכל מקרה בו יש צורך לבחון סימנים מתחרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, הזכויות לבעלות על סימן מסחר ייבחנו וייקבעו, בין היתר, עפ"י מדד ה 'ראשון בזמן' (כלומר, בית העסק שהחל את השימוש בסימן שלו, ראשון).

 בעידן הנוכחי בו יש חשיבות רבה מאוד למיתוג מוצרים ועסקים, לשיוך המוצר למותג וכן לשיווק המותג, מבקשים עסקים רבים לרשום את סימן בו בחרו ולבסס את בעלותם בו. לצורך כך, יש חשיבות כספית ומשפטית לבדיקה יסודית כדי לוודא כי הסימן הנבחר פנוי לשימוש וזאת, בטרם מושקעים כספים ומאמצים רבים במיתוג העסק ושיווקו תחת המותג החדש – דהיינו, סימן המסחר הנבחר.

ההגנה על סימן המסחר הינה טריטוריאלית. לכן, במידה ויש רצון להרחיב פעילות עסקית למדינות אחרות (מלבד ישראל), ניתן לעשות זאת באופן פורמלי באמצעות רשם סימני המסחר בישראל (במסגרת הסדרי פרוטוקול מדריד).

 

הקמתם עסק חדש ואתם מעוניינים למתג אותו ולהגן על המיתוג החדש: מה עושים? כיצד בוחרים וכיצד רושמים סימן מסחר?

על מנת לקבוע האם סימן מסחר ראוי לרישום, מומלץ להתייעץ עם עו"ד המומחה בתחום, שיוכל:

(א)    לסייע בבחינת סימני המסחר הקיימים והאיום שהם עשויים להוות (אם בכלל) לסימן המסחר המבוקש;

(ב)     לייעץ בדבר עיצוב הסימן הרצוי והכללים לרישום סימני מסחר בישראל;

(ג)      לייעץ בדבר האפשרויות להקטנת הסיכויים ליצירת בלבול אצל צרכנים בין הסימן הנבחר עם סימנים אחרים הקיימים בשוק;

(ד)      לייעץ בדבר הגדרת הסחורות ו/או השירותים עבורם רוצים לרשום את סימן המסחר כך שיתאימו לצרכי העסק;

(ה)    לייעץ בנוגע לעיתוי הנכון להגשת סימן מסחר לרישום ולעיתוי הראוי להתחלת השימוש בסימן;

(ו)      לייעץ בדבר הדרך הנכונה ביותר להגנה על סימן המסחר שלכם.

 

ובכל זאת, להלן מספר קווים מנחים בעת בחירת סימן מסחר לעסק קיים או חדש:

 1. בוחרים בשם ועיצוב למותג/לוגו לעסק.
 2. מגדירים וממפים את אפיקי המסחר בהם מיועד העסק לפעול ו/או אליהם יהיה רצון להרחיב את היקף פעילותו.
 3. מגדירים בצורה מדויקת את הטובין ו/או השירותים עבורם ישמש סימן המסחר. סימני מסחר ניתן לרשום עבור טובין ו/או שירותים שמתחלקים לסוגים שונים, לדוגמא: סוג 3 (תכשירי ניקוי וקוסמטיקה), סוג 25 (דברי הלבשה), סוג 35 (שירותי פרסום) וכד'. חשוב לקחת בחשבון פעילות עתידית של העסק, כך שלא ייווצר מצב שהפעילות העסקית תורחב (לדוגמא: עסק המשווק בגדי ספורט ייצר גם קו של מוצרי טואלטיקה תחת אותו סימן מסחר) ולא תהיה הגנה לטובין החדשים שישווקו ע"י בית העסק.
 4. בודקים אילו סימנים דומים (בצליל או בצורה) קיימים בשוק, מי משתמש בהם ובאילו אפיקי שיווק ומסחר הם משמשים.

 

מה קורה לאחר הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר?

על מנת לרשום סימן מסחר, יש להגיש בקשה לרשם סימני המסחר. לאחר הגשת הבקשה, נבדק הסימן על  ידי רשם סימני המסחר על מנת לבחון האם הוא כשיר להירשם כסימן מסחר בישראל.

 במידה והסימן נמצא כשיר לרישום הוא מפורסם ברשומות לתקופה של כשלושה חודשים ובזמן הזה, יכול כל אדם להתנגד לרישום סימן המסחר מסיבות הקבועות בדין. במקרה כזה, מתנהל בפני רשם סימני המסחר הליך בין מבקש הרישום לבין המתנגד לרישום, הדומה במהותו להליך המתנהל בבית המשפט. 

 

מהי הפרה של סימן מסחר ומה ניתן לדרוש בגין הפרה?

כיוון שרק בעלים של סימן מסחר יכול לעשות שימוש ייחודי בסימן, אזי כל שימוש שנעשה על ידי כל גורם אחר בסימן המסחר או בסימן הדומה לו (עד כדי הטעיה), ללא הסכמת בעל סימן המסחר, מפר את סימן המסחר.

ברגע שמתבצעת הפרה של סימן מסחר, בעל הסימן יכול להגיש תביעה כנגד הצד המפר בגין הפרה של סימן המסחר ולדרוש, בין היתר, צו מניעה שיביא להפסקת ההפרה וכן, פיצוי כספי.

 

קיבלתם מכתב התראה ובו נטען כי הנכם מפרים סימן אחר, מה עושים?

1. ראשית בוחנים את שני הסימנים על-מנת לראות האם הם זהים או דומים באופן מטעה. ה"דימיון" נקבע ע"י 3 מבחנים עיקריים שהתגבשו בפסיקה.

 • מבחן המראה והצליל – האם נראים או נשמעים דומים?
 • מבחן סוג הסחורות – האם הסימן משמש לשיווק טובין או שירותים הדומים או זהים לסימן המתחרה.
 • מבחן ערוצי השיווק – האם הטובין או השירותים משווקים לאותו קהל?

המבחנים באים לסייע בקביעה האם קהל היעד עשוי להתבלבל ולחשוב כי מוצר X, המיוצר ע"י יצרן X  בעצם מיוצר ע"י יצרן Y. 

2. בודקים באתר רשם סימני המסחר האם סימן זה הינו סימן רשום או לא. רישום סימן לרוב מהווה אינדיקציה למועד התחלת השימוש בו. 

3. בודקים מי החברה הטוענת כי סימנה מופר, מהו תחום עסקיה וכד' 

4. מגבשים מענה לטוען להפרה. מומלץ לגבש את המענה תוך התייעצות עם עו"ד.

 

למה ההתייעצות עם עו"ד חשובה?

 • בכל הקשור בהליך של רישום סימן מסחר, עו"ד מנוסה יכול לסייע ברישום סימן בצורה ה"נקיה" והמדויקת ביותר ובכך למנוע או לצמצם מקרים עתידיים של טענות של הפרת סימן של צד שלישי או מקרים בהם יש קושי לבסס את זכויות של בעל הסימן בין אם בשל אי רישום הסימן, רישום חלקי או בשל רישום סימן שקשה להגן עליו.

במקרה של טענה להפרה של סימן:

 •  עו"ד המנוסה בתחום יכול לערוך בחינה מקצועית של הטענות, ולברור בין טענות סרק לטענות אמת.
 • עו"ד יכול לעשות אומדן סיכונים וסיכויים של הטענות וכן לייעץ לגבי פעולות שניתן לנקוט בהן על-מנת להסיר או למגר את האיום.
 • במידה ומדובר בצורך בניהול תביעה, בין אם כתובע כנגד מפרי סימן או כנתבע, בהתגוננות כנגד טענות להפרת סימן מסחר, עוה"ד יכול לסייע ולייעץ בגיבוש טקטיקה ואסטרטגיה לניהול ההליכים בצורה הנכונה, היעילה והזולה ביותר.
 • מיותר לציין כי בעת הופעה או התמודדות בבית משפט או בפני רשם סימני המסחר, חשוב להיות מיוצג ע"י עו"ד מיומן המתמחה בתחום על-מנת למצות את הזכויות של הצד לדיון/ להליך.

 מאת: עו"ד גלית מרציאנו-מלכה

לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעו"ד קניין רוחני, לחצו כאן

 

המידע הנ"ל אינו מהווה מידע מקיף או ממצא ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אצל עו"ד המתמחה בקניין רוחני. המידע לעיל מהווה הסבר ראשוני ו/או דוגמא בלבד לנושאים שיש לתת עליהם את הדעת.